Біблія: опис Книг Старого і Нового Заповітів.

З Книги Буття 1-11 – Потоп та Вавилонська вежа. Створення світу.

Історія про Йосипа, Мойсея, Давида.

З чотирьох Євангелій –притчі Ісуса Христа: про таланти, про робітників у винограднику, про сіяча.

Історія про Затхея, Степана та Савла.